UR LED ÄR TIDEN 2006 12 24
Text: Luk 2:1-14

Det finns ett uttryck som heter "Ur led är tiden". Vet någon vad det betyder?
I början av veckan fick jag tre myggbett på halsen. Jag både hörde och såg myggan och gissa om det kliade. Vem kunde tro att det kunde bli så i december. Hemma i rabatten börjar påskliljorna titta fram med små gröna skott. Ur led är tiden.
Apropå tiden, ja, har ni sett världshistorien någon gång? Jag har hela här.
Jag behöver hjälp av två personer.
Här levde Adam och Eva, deras söner Kain och Abel.
Här lever vi… och här levde Jesus.
All denna tid - och alla dessa människor som har fötts, levt och dött under världshistorien. Och någon gång, någonstans, var tiden inne för en speciell människa att födas.
Paulus skriver i Gal. 4:4 Men när tiden var inne, när tiden var fullbordad, sände Gud sin son, och i Rom 5:6 Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa, när tiden var inne.
Så står det att det hände vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Och så står det att
När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda.
Det var mycket väl planerat av Gud. Det var rätt tid just då. Men man kan ju tycka att tiden var ur led då också. Mänskligt sett var väl inte förutsättningarna de bästa för en Frälsare att födas. Men allt gick planenligt och han korsfästes som planerat 33 år senare.

När vi ser på våra liv så ser det inte heller ut som att den rätta tiden är inne för Gud att välsigna oss. Ja, för Gud är det väl alltid den rätta tiden, kan man tycka - men inte för oss, inte för mig, såsom jag lever mitt liv.
Men hördu, lär av historien. Det handlar inte om att du är fullkomlig, det handlar om att tiden är inne, är fullbordad i Guds plan. Han har en plan för världen och han har en plan för ditt liv.
Därför blev Gud människa, vid den tiden, när tiden var inne. Ingen kan säga: det var inte Han och det var inte då. Ingen kan säga: det var inte för min skull.
Det var Han, då, för din skull, som Jesus föddes i Betlehem för att Gud skulle kunna välsigna dig, för att han skulle kunna hela dig och för att han skulle kunna frälsa dig till evigt liv.
Halleluja för Jesus. Halleluja för julens budskap.
Ja, ur led är tiden på jorden men Gud har allting i sin hand - också dig och mig.
God Jul!

TILLBAKA